Naďa se ve své praxi specializuje na občanské právo, obchodní právo, obchodní korporace, smlouvy a soudní spory. Naďa je prefesionál ve svém oboru a pro naši společnost pracuje dlouhá léta.